Stars Classic

Sociable

Sunday, November 13, 2011

น้ำท่วมซาฟารี เวิลด์


ดูข่าวน้ำท่วมซาฟารี เวิลด์สองครั้งแล้ว ทุกครั้งอดเจ็บปวดไม่ได้ ที่เห็นสัตว์จำนวนมาก โดยเฉพาะยีราฟที่มีหลายร้อยตัว และไม่ชอบอยู่บนน้ำเลย เกาะกลุ่มกันอยู่บนเกาะที่เป็นพื้นที่สูงที่สุดที่เป็นพื้นที่จำกัดอยู่นานร่วมเดือน รวมทั้งสัตว์จำพวกกวาง และสัตว์บกอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่มีพื้นที่แห้งอยู่ อดคิดแทนไม่ได้ว่าจะอยู่กันยังไง และการอพยพสัตว์จำนวนมหาศาลแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ในภาวะการณ์เช่นนี้ คน (อย่างเช่นเรา เป็นต้น) ยังอพยพขึ้นไปอยู่บนชั้นสองของที่พักอาศัย หรือย้ายออกไปจากพื้นที่น้ำท่วมชั่วคราวได้ แต่สัตว์ต่างๆนี่ซิ จะทำอย่างไร

นี่ยังไม่รวมเรื่องอาหารการกิน ที่ลำเลียงเข้าไปในแต่ละพื้นที่่ภายใน เพื่อให้สัตว์ได้กินอยู่อย่างปกติทุกวันคงจะลำบากมากทีเดียว 

ภาวนาให้น้ำท่วมใหญ่และกลายเป็นภัยภิบัติครั้งประวัติศาสตร์ของชาติครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้าย ขอให้รัฐบาลวางแผนเชิงป้องกันในระยะยาว  เพื่อต่อไปในอนาคตจะได้รับมือได้ดีกว่านี้ ทำให้บรรเทาปัญหาที่เกิดตามมาดังเช่นที่เกิดในปัจจุบัน เพราะประเทศเราอยู่ในที่ลุ่ม แนวมรสุม ห้ามธรรมชาติไม่ให้เกิดได้ยาก โอกาสเกิดขึ้นอีกย่อมมีสูง

No comments: